[Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

[Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc

Giới thiệu: Bắc Uyên Tiên Tộc truyện hay pk miêu tả kỹ càng, 【 Gia tộc 】【 Không gian 】【 Làm ruộng 】 đọc giải trí hoàn toàn ổn, không xuất hiện tình trạng lặp tình tiết, đọc kha khá cuốn…Một cái không đáng chú ý nhân viên văn phòng, nhân bất ngờ chuyển thế sống lại đến tu tiên thế giới, giáng sinh ở một cái nguy cơ trùng trùng tu tiên gia tộc bên trong, mà nhìn hắn làm sao trợ giúp gia tộc ở cường địch ngụy trang bên trong đi ra cảnh khốn khó, hướng đi đỉnh cao.

Bộ này tu tiên gia tộc main có tiểu thế giới mini hình thức ban đầu , trồng trọt nuôi thú ..etc …. cơ duyên cũng dễ tới, dùng tâm nhãn tạm được , tâm phòng người nửa vời ( tin tưởng mà không giám sát quan sát tộc nhân, bị bán lúc nào chả hay ) ….

Truyện theo yêu cầu
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Nhàn Tụ Thủ Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 148 end Cập nhật: 04/05/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Bắc Uyên Tiên Tộc - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

47 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Nhàn Tụ Thủ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !