Đế Võ Đan Tôn
 1. Home
 2. Đan Đạo
 3. Đế Võ Đan Tôn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 8 tháng trước

Đế Võ Đan Tôn

Giới thiệu truyện Đế Võ Đan Tôn Ngày xưa uy chấn chư thiên Đan tôn trùng sinh vạn năm sau! Nhấc lên một vòng mới võ đạo trào lưu! Kiếp trước ta là tuyệt thế đan tôn, kiếp này ta muốn thành tựu võ đạo đế quân!

Vạn cổ đan vũ, bằng vào ta dẫn đầu!

Cảnh giới phàm tục: Nhân Nguyên cảnh, Huyền Nguyên cảnh, Linh Nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh, mỗi một cảnh lại phân cửu phẩm.
Siêu thoát phàm tục: Ngự Không, Thiên Nhân, Vương Giả, Chí Tôn, Thánh Cảnh

Đọc và nghe truyện Đế Võ Đan Tôn⁠ của tác giả Dực Ngư truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đan Đạo, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Dực Ngư Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 224 end Cập nhật: 05/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Đế Võ Đan Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

368 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Dực Ngư
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!