Đan Đạo Tông Sư
 1. Home
 2. Đan Đạo
 3. Đan Đạo Tông Sư
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tuần trước

Đan Đạo Tông Sư

Đan Đạo Tông Sư truyện kể về Tần Dật Trần mang theo hơn 1 vạn năm ký ức trở lại còn trẻ thời điểm. Cao siêu tinh thần lực trình độ, cao cấp đan dược phương pháp phối chế, cao cấp võ kỹ, cao cấp bí tịch, không thiếu gì cả. Đời này, ta không cần lại lưu lại tiếc nuối. Ôn nhã hoàng gia công chúa, điêu ngoa tùy hứng ma nữ, thánh khiết lạnh lẽo thần nữ, từng cái cùng hắn phát sinh gặp nhau.

Truyện này đa số chủ yếu luyện đan đến đỉnh phong mà thôi phù hợp cho các đạo hữu thích luyện đan…còn lại motuy cũ..
Kính mong anh em nhảy hố cân nhắc khi nghe audio nhé truyện max dài…!!

Truyện Đan Đạo Tông Sư audio đã được edit dịch lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio bắt kịp tác nhé nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Đan Đạo, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Chích Thị Tiểu Hà Mễ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 410 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 285 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 286 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 287 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 288 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 289 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 290 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 291 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 292 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 293 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 294 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 295 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 296 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 297 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 298 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 299 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 300 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 301 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 302 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 303 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 304 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 305 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 306 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 307 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 308 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 309 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 310 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 311 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 312 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 313 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 314 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 315 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 316 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 317 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 318 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 319 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 320 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 321 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 322 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 323 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 324 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 325 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 326 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 327 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 328 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 329 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 330 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 331 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 332 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 333 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 334 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 335 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 336 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 337 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 338 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 339 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 340 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 341 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 342 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 343 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 344 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 345 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 346 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 347 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 348 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 349 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 350 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 351 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 352 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 353 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 354 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 355 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 356 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 357 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 358 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 359 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 360 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 361 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 362 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 363 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 364 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 365 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 366 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 367 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 368 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 369 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 370 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 371 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 372 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 373 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 374 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 375 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 376 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 377 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 378 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 379 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 380 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 381 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 382 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 383 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 384 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 385 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 386 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 387 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 388 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 389 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 390 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 391 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 392 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 393 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 394 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 395 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 396 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 397 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 398 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 399 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 400 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 401 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 402 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 403 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 404 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 405 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 406 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 407 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 408 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 409 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 410 Đan Đạo Tông Sư - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

158 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Chích Thị Tiểu Hà Mễ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!