Thu Lệ
Thu Lệ là công tác viên mới của Audio Site - mình mới đọc nên giọng còn nhiều thiếu sót...mong mọi người đừng cười nhé!

Thu Lệ

3 2
Đan Đạo
Review: Vạn Cổ Chí Tôn (dịch) Giới thiệu: Truyện Vạn Cổ Chí Tôn mười lăm năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên…
[Audio] Vạn Cổ Chí Tôn dịch 127 end

[Audio] Vạn Cổ Chí Tôn dịch