Chí Tôn Tu La
 1. Home
 2. Truyện Tà Tu
 3. Chí Tôn Tu La
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tuần trước

Chí Tôn Tu La

Giới thiệu: Chí Tôn Tu La TRUYỆN HAREM, ngựa …, cân nhắc, pk miêu tả kỹ càng ,sảng văn nhưng có chiều sâu, đọc giải trí hoàn toàn ổn, đọc kha khá cuốn, main bá – sát phạt…Phụ thân bị gian nhân làm hại, hai mươi vạn đồng bào khẳng khái hy sinh, tại quân đội sát phạt bên trong lớn lên thiết huyết thiếu niên mục phong lấy được Tu La Kinh Thư, mở ra một đoạn nghịch thiên báo thù hành trình.

Dùng giết chóc chứng hữu tình chi đạo, lấy máu tươi viết Tu La chi danh! Gian hùng đương đạo, loạn thế thời kỳ, thiết huyết thiếu niên không ngừng vươn lên

 • Giết tiểu nhân, trảm gian tà, một tay Tu La chiến thiên dã! Ba chữ sát phạt đấu thương thiên, hoành đao từ cười phá vạn kiếp!
 • Núi thây biển máu cường giả đường, chân đạp xương khô trèo đỉnh phong.
 • Kế vấn đỉnh đỉnh phong về sau, lấy Tu La chi danh, ngươi cho Thập nguyệt Xuân Hạ Thu Đông làm bạn, ta trả lại ngươi một khi nhiệt huyết sôi trào.
 • Cảnh giới hiện tại tạm thời Thông Mạch Cảnh, Tử Phủ Cảnh, Ngưng Cương Cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Linh Hải Cảnh……….

Truyện theo yêu cầu
Bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tà Tu, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Thập Nguyệt Lưu Niên Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 190 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Chí Tôn Tu La - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

123 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thập Nguyệt Lưu Niên
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !