[Dịch] Hồng Liên Bảo Giám
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

[Dịch] Hồng Liên Bảo Giám

Giới thiệu: Hồng Liên Bảo Giám Một hắn là nhà khoa học chuyên về nghiên cứu vũ khí bỗng xuyên đến thế giới kỳ lạ mang tên đại lục Thần Châu, chấp nhận số phận trở thành một chàng công tử sống trong thời cuộc hỗn loạn hắc ám. Khoa học không còn đất dụng võ, chỉ còn con đường tu luyện thành tiên.

Thế nhưng hắn phải giải quyết đám nha hoàn nhí nhảnh lại khả ái luôn kè kè bên mình thế nào?
Lại tự dưng đâu ra một vị tiểu sư muội? Vị hôn thê còn đang đau đầu nghĩ cách xử lý?
Một người đắc đạo gà chó thăng thiên.
Cuộc sống sinh hoạt bình thường bị đảo lộn, nhân sinh quan thay đổi chỉ có hi vọng các vị giai nhân sống hòa thuận tạo thành một gia đình yên ổn.

Đọc và nghe truyện Hồng Liên Bảo Giám của tác giả Deathstate truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọ Đình Huy
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Deathstate Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 182 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 2 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 3 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 4 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 5 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 6 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 7 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 8 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 9 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 10 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 11 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 12 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 13 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 14 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 15 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 16 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 17 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 18 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 19 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 20 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 21 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 22 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 23 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 24 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 25 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 26 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 27 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 28 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 29 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 30 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 31 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 32 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 33 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 34 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 35 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 36 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 37 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 38 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 39 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 40 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 41 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 42 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 43 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 44 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 45 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 46 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 47 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 48 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 49 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 50 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 51 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 52 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 53 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 54 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 55 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 56 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 57 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 58 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 59 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 60 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 61 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 62 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 63 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 64 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 65 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 66 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 67 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 68 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 69 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 70 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 71 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 72 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 73 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 74 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 75 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 76 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 77 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 78 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 79 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 80 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 81 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 82 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 83 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 84 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 85 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 86 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 87 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 88 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 89 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 90 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 91 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 92 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 93 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 94 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 95 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 96 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 97 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 98 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 99 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 100 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 101 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 102 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 103 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 104 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 105 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 106 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 107 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 108 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 109 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 110 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 111 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 112 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 113 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 114 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 115 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 116 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 117 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 118 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 119 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 120 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 121 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 122 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 123 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 124 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 125 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 126 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 127 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 128 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 129 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 130 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 131 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 132 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 133 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 134 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 135 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 136 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 137 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 138 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 139 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 140 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 141 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 142 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 143 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 144 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 145 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 146 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 147 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 148 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 149 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 150 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 151 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 152 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 153 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 154 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 155 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 156 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 157 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 158 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 159 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 160 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 161 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 162 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 163 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 164 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 165 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 166 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 167 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 168 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 169 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 170 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 171 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 172 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 173 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 174 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 175 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 176 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 177 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 178 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 179 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 180 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 181 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full
 • Tập 182 [Dịch] Hồng Liên Bảo Giám Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

39 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Deathstate
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !