[Audio] Thế Giới Hồn Sủng
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Audio] Thế Giới Hồn Sủng
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 12 tháng trước

[Audio] Thế Giới Hồn Sủng

Giới thiệu: Truyện Thế Giới Hồn Sủng truyện kết hợp giữa Đấu La (kỹ năng học được theo số năm hồn thú) và Pokémon (hồn thú rèn luyện tới số năm nhất định sẽ tiến hóa) , ngoài ra còn có nhiều cách tiến hóa khác, tùy vào điều kiện và cơ duyên nào đó mà hồn thú có thể biến dị tiến hóa.

Tại xác định thế giới này vô pháp tu tiên về sau, sống không còn gì luyến tiếc hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể thích ứng thế giới Hồn Sủng này!

Nội dung: Trước Đăng Tiên cảnh đại tu sĩ Vương Triệt bởi vì độ kiếp thất bại, linh hồn xuyên qua đến một cái Hồn thú cùng nhân loại sống chung hòa bình Võ Hồn thế giới.” Thế Giới Hồn Sủng” Tại xác định thế giới này không cách nào tu tiên về sau, sinh vô khả luyến(cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả) hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể thích ứng thế giới này.

 • Main đúng chuẩn phong thái của tu tiên đại lão xuyên qua , tâm tính cực cao , hành sự cẩn thận , tâm tư nhạy bén , không thích trang Bức , thỉnh thoảng bụng đen lừa gạt người và hồn thú , biết thời biết thế .
 • Trong khi người khác vào cuộc thi dã ngoài rèn luyện tranh nhau giành top 1 thì main vẫn thảnh thơi tìm kiếm nhân tố có lợi cho việc huấn luyện hồn thú (hàm ý của cuộc thi cũng là như vậy) . Truyện đọc khá cuốn có miêu tả quá trình huấn luyện kỹ năng của hồn thú khá hợp lý …………….. đạo hữu nào có hứng thú mời nhập hố …!

[Audio] Thế Giới Hồn Sủng  của tác giả Hạ Thu Cầm qua Giọng đọc: Mạnh Cường mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio,đọc truyện
Đình Huy – CTV

 

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Hạ Thu Cầm Giọng đọc: Mạnh Cường Số tập: 117 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 9 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 115 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 116 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện
 • Tập 117 [Audio] Thế Giới Hồn Sủng - Se Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

65 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hạ Thu Cầm
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Mạnh Cường
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !