[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Audio] Siêu Cấp Vu Sư
Avatar Of Mc: Trần Vân MC: Trần Vân 7 tháng trước

[Audio] Siêu Cấp Vu Sư

[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Siêu Cấp Vu Sư của tác giả Cửu Đăng Hiền Lành trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyen cv

Review: Siêu Cấp Vu Sư

Mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư (Siêu Phẩm Vu Sư) của tác giả Cửu Đăng Hiền Lành. Đây là một bộ truyện hay thuộc thể loại Linh Dị – Đô Thị – Huyền Huyễn, được dịch bởi nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực.

Vào mấy chục năm trước đã có một chương trình tên “Ba ở đây”, nội dung là câu chuyện của những người cha dắt theo các cô con gái nhỏ của về những ngôi làng hẻo lánh.

Và rồi đến khoảng mười mấy năm sau, xuất hiện một thiếu niên lớn lên ở đạo quán gặp may mắn có thể nhận được truyền thừa của Vu sư, dắt theo một con chó vàng già xuống núi đi vào thành phố.

Điệu múa mời thần, so với ngươi ta còn đẹp hơn.

Xem tướng, thật ngại quá, ta thu phí rất đắt.

Phong thủy sao, để ta xem thử vận mệnh đất nước.

Cổ thuật ư? Ta không chơi xà trùng, nhà ta chỉ nuôi một con chó vàng già.

Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Siêu Cấp Vu Sư Audio trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện ĐÔ Thị hay khác
Ngự Kiếm – Hội Trưởng
Đa tạ

 

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Linh Dị Tác giả: Cửu Đăng Hiền Lành Nguồn: Sưu Tầm | Giọng đọc: MC Trần Vân Cập nhật: 20/06/2023 Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 2[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 3[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 4[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 5[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 6[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 7[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 8[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 9[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 10[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 11[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 12[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 13[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 14[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 15[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 16[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 17[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 18[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 19[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 20[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 21[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 22[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 23[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 24[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 25[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 26[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 27[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 28[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 29[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 30[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 31[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 32[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 33[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 34[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 35[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 36[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 37[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 38[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 39[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 40[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 41[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 42[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 43[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 44[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 45[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 46[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 47[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 48[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 49[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 50[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 51[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 52[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 53[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 54[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 55[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 56[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 57[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 58[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 59[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 60[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 61[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 62[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 63[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 64[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 65[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 66[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 67[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 68[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 69[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 70[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 71[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 72[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 73[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 74[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 75[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 76[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 77[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 78[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 79[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 80[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 81[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 82[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 83[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 84[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 85[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 86[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 87[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 88[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 89[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 90[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 91[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 92[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 93[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 94[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 95[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 96[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 97[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 98[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 99[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 100[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 101[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 102[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 103[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 104[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 105[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 106[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 107[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 108[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 109[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 110[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 111[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 112[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 113[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 114[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 115[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 116[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 117[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 118[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 119[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 120[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 121[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 122[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 123[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 124[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 125[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 126[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 127[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 128[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 129[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 130[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 131[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 132[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 133[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 134[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 135[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 136[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 137[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 138[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 139[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 140[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 141[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 142[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 143[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 144[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 145[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 146[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 147[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 148[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 149[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 150[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 151[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 152[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 153[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 154[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 155[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 156[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 157[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 158[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 159[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 160[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 161[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 162[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 163[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 164[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 165[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 166[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 167[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 168[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 169[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 170[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 171[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 172[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 173[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 174[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 175[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 176[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 177[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 178[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 179[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 180[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 181[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 182[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 183[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 184[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 185[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 186[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 187[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 188[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 189[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 190[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 191[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 192[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 193[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 194[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 195[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 • Tập 196[Audio] Siêu Cấp Vu Sư

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

72 lượt xem | 2 bình luận
Đề xuất cho bạn
[Dịch] Quan Bảng

[Dịch] Quan Bảng

1 tháng trước
[Dịch] Quan Thần

[Dịch] Quan Thần

1 tháng trước
[Dịch] Y Tiên Thiểu

[Dịch] Y Tiên Thiểu

1 tháng trước
[Dịch] Bố Y Quan Đạo

[Dịch] Bố Y Quan Đạo

1 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
  1. Avatar Of Vân Trường
   vân trường
   @hận đời
   buồn [b:][b:]

   hú hú chi zậy câu?

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !