[Audio] Siêu Cấp Vu Sư
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Audio] Siêu Cấp Vu Sư
Avatar Of Mc: Trần Vân MC: Trần Vân 1 năm trước

[Audio] Siêu Cấp Vu Sư

[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Siêu Cấp Vu Sư của tác giả Cửu Đăng Hiền Lành trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyen cv

Review: Siêu Cấp Vu Sư

Mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư (Siêu Phẩm Vu Sư) của tác giả Cửu Đăng Hiền Lành. Đây là một bộ truyện hay thuộc thể loại Linh Dị – Đô Thị – Huyền Huyễn, được dịch bởi nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực.

Vào mấy chục năm trước đã có một chương trình tên “Ba ở đây”, nội dung là câu chuyện của những người cha dắt theo các cô con gái nhỏ của về những ngôi làng hẻo lánh.

Và rồi đến khoảng mười mấy năm sau, xuất hiện một thiếu niên lớn lên ở đạo quán gặp may mắn có thể nhận được truyền thừa của Vu sư, dắt theo một con chó vàng già xuống núi đi vào thành phố.

Điệu múa mời thần, so với ngươi ta còn đẹp hơn.

Xem tướng, thật ngại quá, ta thu phí rất đắt.

Phong thủy sao, để ta xem thử vận mệnh đất nước.

Cổ thuật ư? Ta không chơi xà trùng, nhà ta chỉ nuôi một con chó vàng già.

Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Siêu Cấp Vu Sư Audio trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện ĐÔ Thị hay khác
Ngự Kiếm – Hội Trưởng
Đa tạ

 

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Hay, Truyện Linh Dị Tác giả: Cửu Đăng Hiền Lành Giọng đọc: Trần Vân Số tập: 196 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Audio] Siêu Cấp Vu Sư - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

147 lượt xem | 2 bình luận
Truyện khác của tác giả: Cửu Đăng Hiền Lành
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2
  1. Avatar Of Vân Trường
   vân trường
   @hận đời
   buồn [b:][b:]

   hú hú chi zậy câu?

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !