[Audio] Đan Vũ Càn Khôn dịch
 1. Home
 2. Đan Đạo
 3. [Audio] Đan Vũ Càn Khôn dịch
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

[Audio] Đan Vũ Càn Khôn dịch

Review: Đan Vũ Càn Khôn (dịch)

Giới thiệu: Bước vào thế giới luyện dược trong truyện Đan Vũ Càn Khôn của tác giả Hỏa Thụ, là nơi không ai có thể đánh ngã được nếu người đó có lượng đan dược khổng lồ. Tần Phàm là đệ tử duy nhất của môn phái lánh đời Đan Môn sau một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh nổ tung xuyên việt đến một thế giới võ giả.

Thiên phú cao đến đâu cũng sợ kẻ ăn đan dược như ăn cơm!
Chỉ cần có có đại lượng đan dược không sợ không đánh ngã được thiên tài!

Nội dung: Tần Phàm – đệ tử huy nhất của môn phái lánh đời Đan Môn sau một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh nổ tung xuyên việt đến một thế giới võ giả. Đây là một thế giới dùng võ vi tôn và là thiên đàng của Tần Phàm – một kẻ đam mê luyện dược nhưng ở Địa Cầu lại không đủ linh dược.

 • Hắn lạc đến thế giới dùng võ vi tôn và là thiên đàng của Tần Phàm – một kẻ đam mê luyện dược nhưng ở Địa Cầu lại không đủ linh dược.
 • Hắn bắt đầu luyện võ, thu thập linh dược luyện thành thể phách cường đại nhất thiên hạ.
 • Chiến đấu với thần ma, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, vang danh Đan – Vũ!
 • Vậy mục đích luyện dược để làm gì mà hắn muốn đến như thế?
 • Sau khi có dược thần thì hắn sẽ rất bá đạo chăng?
 • Hắn bắt đầu luyện võ, thu thập linh dược luyện thành thể phách cường đại nhất thiên hạ. Chiến đấu với thần ma, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, vang danh Đan – Vũ!

Phân chia cảnh giới trong truyện: Cảnh giới võ đạo: Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư… Sau khi đột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loại cảnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh…

Luyện dược được chia làm 5 loại hình thái: Ngũ đẳng là linh dịch, tứ đẳng là linh lộ, tam đẳng là linh tán, nhị đẳng là linh hoàn, nhất đẳng là linh đan! Dược đỉnh từ thấp đến cao chia làm: Phàm đỉnh, Tinh phẩm đỉnh, Thiên Công đỉnh (xảo đoạt thiên công), Tạo Hóa đỉnh (đoạt Thiên Địa Tạo Hóa).

Cảm nhận: Truyện tác giả: Hỏa Thụ viết khá đơn giản, xúc tích, không dài dòng và lê thê như những tác giả  khác. Hiện tại truyện đã có bản edit dịch lại khá mượt bởi Audio Site – Hội Mê Truyện, các bạn có thể đọc và nghe audio này nhé…! ( ĐÌnh Huy xin phép Hội Trưởng mở thêm chuyên mục Đan Đạo cho các đạo hữu thích chuyên mục này hoan nghênh !! )

[Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) của Tác giả: Hỏa Thụ mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện
Người edit audio – CTV: Đình Huy
( Cập nhât Full trộn bộ nhé !! ^^ )

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đan Đạo, Truyện Hay, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Hỏa Thụ Giọng đọc: Đình Huy Nguồn: Sưu tầm - Edit Audio ( CTV AudioSite ) Số tập: 159 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 2 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 3 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 4 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 5 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 6 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 7 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 8 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 9 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 10 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 11 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 12 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 13 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 14 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 15 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 16 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 17 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 18 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 19 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 20 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 21 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 22 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 23 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 24 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 25 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 26 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 27 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 28 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 29 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 30 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 31 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 32 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 33 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 34 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 35 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 36 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 37 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 38 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 39 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 40 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 41 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 42 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 43 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 44 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 45 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 46 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 47 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 48 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 49 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 50 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 51 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 52 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 53 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 54 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 55 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 56 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 57 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 58 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 59 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 60 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 61 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 62 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 63 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 64 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 65 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 66 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 67 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 68 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 69 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 70 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 71 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 72 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 73 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 74 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 75 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 76 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 77 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 78 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 79 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 80 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 81 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 82 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 83 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 84 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 85 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 86 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 87 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 88 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 89 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 90 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 91 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 92 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 93 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 94 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 95 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 96 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 97 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 98 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 99 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 100 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 101 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 102 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 103 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 104 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 105 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 106 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 107 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 108 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 109 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 110 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 111 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 112 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 113 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 114 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 115 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 116 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 117 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 118 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 119 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 120 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 121 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 122 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 123 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 124 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 125 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 126 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 127 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 128 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 129 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 130 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 131 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 132 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 133 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 134 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 135 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 136 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 137 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 138 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 139 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 140 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 141 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 142 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 143 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 144 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 145 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 146 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 147 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 148 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 149 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 150 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 151 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 152 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 153 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 154 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 155 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 156 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 157 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 158 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay
 • Tập 159 [Audio] Đan Vũ Càn Khôn (dịch) - SE Audio Truyện Đan Đạo hay

DANH SÁCH CHƯƠNG

411 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hỏa Thụ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !