Tu La Đao Đế Audio Podcast
 1. Home
 2. Truyện Đao Tu
 3. Tu La Đao Đế Audio Podcast
Avatar Of Ngự Kiếm Ngự Kiếm 1 năm trước

Tu La Đao Đế Audio Podcast

Review: Tu La Đao Đế (sơ lược)

Giới thiệu truyện:  Chí tôn trở về, không có đã từng hoành áp thiên hạ thực lực, không có chiếc kia đệ nhất thiên hạ Ngự Thiên Thần Đao, thì tính sao?

Ta có một trái tim vô địch, có thể tự vỡ vụn thương khung! Điên đảo càn khôn!

Cốt truyện : Thiên Hoang Đại Lục, chín đại chí tôn đứng đầu Càn Đế Vân Trần, bị hồng nhan cùng bạn thân phản bội, đang đối kháng với vực ngoại giáng lâm tuyệt thế tà ma lúc, thân tử đạo tiêu.Bốn trăm năm về sau, hắn giành lấy cuộc sống mới, trùng sinh tại Thanh Nguyệt Quốc một cái lụi bại gia tộc thiếu gia trên thân.

Cảnh giới: Luyện Thể, Chân Khí, Hóa Linh, Nguyên Phù, Kim Đan, Nguyên Thần,Thánh Nhân, Chí Tôn-Huyền Tôn- Thiên Tôn… ( mỗi cảnh giới phân cửu trọng ).
Công pháp: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thánh…
Binh khí: Linh binh, Bảo binh, Thánh binh, Đạo binh…(phân chia cửu cấp)

Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Tu La Đao Đế Audio  trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Đao Tu Hay
Ngự Kiếm – Hội Trưởng
Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đao Tu, Truyện Hay, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Luyến Thanh Y Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 374 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 374 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 285 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 286 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 287 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 288 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 289 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 290 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 291 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 292 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 293 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 294 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 295 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 296 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 297 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 298 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 299 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 300 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 301 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 302 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 303 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 304 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 305 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 306 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 307 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 308 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 309 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 310 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 311 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 312 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 313 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 314 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 315 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 316 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 317 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 318 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 319 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 320 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 321 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 322 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 323 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 324 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 325 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 326 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 327 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 328 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 329 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 330 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 331 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 332 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 333 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 334 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 335 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 336 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 337 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 338 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 339 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 340 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 341 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 342 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 343 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 344 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 345 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 346 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 347 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 348 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 349 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 350 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 351 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 352 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 353 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 354 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 355 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 356 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 357 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 358 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 359 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 360 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 361 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 362 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 363 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 364 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 365 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 366 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 367 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 368 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 369 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 370 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 371 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 372 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 373 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 374 Tu La Đao Đế Audio Podcast - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

333 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Luyến Thanh Y
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !