Tu La Đao Đế Audio Podcast
 1. Home
 2. Truyện Đao Tu
 3. Tu La Đao Đế Audio Podcast
Avatar Of Ngự Kiếm Ngự Kiếm 8 tháng trước

Tu La Đao Đế Audio Podcast

[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Tu La Đao Đế Audio Podcast của tác giả Nhĩ Căn trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyencv

Review: Tu La Đao Đế (sơ lược)

Giới thiệu truyện:  Chí tôn trở về, không có đã từng hoành áp thiên hạ thực lực, không có chiếc kia đệ nhất thiên hạ Ngự Thiên Thần Đao, thì tính sao?

Ta có một trái tim vô địch, có thể tự vỡ vụn thương khung! Điên đảo càn khôn!

Cốt truyện : Thiên Hoang Đại Lục, chín đại chí tôn đứng đầu Càn Đế Vân Trần, bị hồng nhan cùng bạn thân phản bội, đang đối kháng với vực ngoại giáng lâm tuyệt thế tà ma lúc, thân tử đạo tiêu.Bốn trăm năm về sau, hắn giành lấy cuộc sống mới, trùng sinh tại Thanh Nguyệt Quốc một cái lụi bại gia tộc thiếu gia trên thân.

Cảnh giới: Luyện Thể, Chân Khí, Hóa Linh, Nguyên Phù, Kim Đan, Nguyên Thần,Thánh Nhân, Chí Tôn-Huyền Tôn- Thiên Tôn… ( mỗi cảnh giới phân cửu trọng ).
Công pháp: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thánh…
Binh khí: Linh binh, Bảo binh, Thánh binh, Đạo binh…(phân chia cửu cấp)

Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Tu La Đao Đế Audio  trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Đao Tu Hay
Ngự Kiếm – Hội Trưởng
Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đao Tu, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Luyến Thanh Y Nguồn: xinshuhaige Cập nhật: 16/04/2023 Số Tập: 374 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 2Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 3Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 4Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 5Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 6Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 7Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 8Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 9Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 10Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 11Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 12Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 13Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 14Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 15Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 16Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 17Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 18Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 19Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 20Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 21Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 22Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 23Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 24Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 25Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 26Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 27Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 28Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 29Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 30Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 31Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 32Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 33Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 34Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 35Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 36Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 37Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 38Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 39Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 40Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 41Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 42Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 43Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 44Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 45Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 46Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 47Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 48Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 49Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 50Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 51Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 52Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 53Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 54Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 55Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 56Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 57Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 58Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 59Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 60Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 61Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 62Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 63Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 64Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 65Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 66Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 67Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 68Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 69Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 70Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 71Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 72Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 73Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 74Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 75Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 76Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 77Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 78Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 79Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 80Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 81Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 82Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 83Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 84Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 85Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 86Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 87Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 88Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 89Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 90Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 91Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 92Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 93Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 94Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 95Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 96Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 97Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 98Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 99Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 100Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 101Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 102Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 103Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 104Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 105Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 106Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 107Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 108Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 109Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 110Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 111Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 112Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 113Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 114Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 115Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 116Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 117Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 118Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 119Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 120Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 121Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 122Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 123Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 124Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 125Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 126Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 127Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 128Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 129Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 130Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 131Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 132Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 133Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 134Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 135Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 136Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 137Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 138Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 139Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 140Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 141Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 142Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 143Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 144Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 145Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 146Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 147Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 148Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 149Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 150Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 151Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 152Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 153Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 154Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 155Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 156Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 157Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 158Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 159Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 160Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 161Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 162Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 163Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 164Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 165Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 166Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 167Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 168Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 169Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 170Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 171Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 172Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 173Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 174Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 175Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 176Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 177Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 178Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 179Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 180Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 181Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 182Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 183Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 184Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 185Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 186Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 187Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 188Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 189Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 190Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 191Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 192Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 193Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 194Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 195Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 196Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 197Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 198Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 199Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 200Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 201Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 202Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 203Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 204Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 205Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 206Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 207Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 208Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 209Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 210Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 211Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 212Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 213Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 214Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 215Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 216Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 217Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 218Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 219Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 220Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 221Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 222Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 223Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 224Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 225Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 226Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 227Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 228Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 229Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 230Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 231Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 232Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 233Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 234Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 235Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 236Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 237Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 238Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 239Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 240Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 241Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 242Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 243Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 244Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 245Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 246Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 247Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 248Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 249Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 250Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 251Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 252Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 253Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 254Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 255Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 256Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 257Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 258Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 259Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 260Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 261Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 262Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 263Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 264Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 265Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 266Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 267Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 268Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 269Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 270Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 271Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 272Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 273Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 274Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 275Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 276Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 277Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 278Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 279Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 280Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 281Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 282Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 283Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 284Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 285Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 286Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 287Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 288Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 289Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 290Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 291Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 292Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 293Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 294Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 295Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 296Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 297Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 298Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 299Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 300Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 301Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 302Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 303Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 304Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 305Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 306Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 307Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 308Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 309Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 310Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 311Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 312Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 313Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 314Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 315Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 316Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 317Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 318Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 319Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 320Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 321Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 322Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 323Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 324Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 325Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 326Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 327Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 328Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 329Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 330Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 331Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 332Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 333Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 334Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 335Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 336Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 337Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 338Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 339Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 340Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 341Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 342Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 343Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 344Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 345Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 346Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 347Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 348Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 349Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 350Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 351Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 352Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 353Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 354Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 355Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 356Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 357Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 358Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 359Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 360Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 361Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 362Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 363Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 364Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 365Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 366Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 367Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 368Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 369Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 370Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 371Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 372Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 373Tu La Đao Đế Audio Podcast
 • Tập 374Tu La Đao Đế Audio Podcast

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

122 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

4 tuần trước
[Dịch] Thần Hoàng

[Dịch] Thần Hoàng

4 tuần trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !