Thất Tuyệt Ma Kiếm
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. Thất Tuyệt Ma Kiếm
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 6 tháng trước

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Giới thiệu truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm truyền nhân duy nhất của Thất Tuyệt Ma Kiếm là một chàng trai trẻ tên Lý Hàn Thu. Chàng ôm mối huyết thù “Diệt Gia” đi vào chốn giang hồ để truy tầm cừu thù. Trong lòng lúc nào chàng cũng tâm niệm rằng sẽ ôm kiếm quy ẩn làm một người bình thường sau khi giết sạch kẻ thù.

Thất tuyệt ma kiếm là một pho kiếm pháp cực kỳ tàn độc, chiêu số nào cũng đánh vào chỗ trí mạng đối phương.
Một khi đã sử dụng đến kiếm pháp này thì người cầm kiếm khó mà kiềm chế được, mà bắt buộc đưa đối thủ vào chỗ thương tật hoặc phế bỏ võ công.
Nhưng “Nhân tại giang hồ bất tự chủ”, Lý Hàn Thu bị lôi cuốn vào những cuộc đấu trí gay cấn và hiểm ác trên chốn giang hồ khó mà dứt ra được.

Đọc và nghe truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: đang cập nhật

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp, Audio Book, Truyện Hay, Truyện Kiếm tu Tác giả: Ngọa Long Sinh Giọng đọc: Tô Châu Nguồn: Sưu tầm Số tập: 126 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thất Tuyệt Ma Kiếm - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

184 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác qua giọng đọc: Tô Châu
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !