Vũ Vương full

3 1
Truyện Kiếm Hiệp
Review: Vũ Vương Giới thiệu: Dùng võ nhập đạo, Đạp Hư Lăng Thần, ta chính là Vũ Vương chi Vương! Mộ Hàn là một đứa con riêng bị bỏ rơi của Mộ gia Liệt Sơn Thành, đột nhiên Tử…
[Audio] Vũ Vương dịch 125 end

[Audio] Vũ Vương dịch