Vĩnh Hằng Chí Tôn Review

4 262
Truyện Kiếm tu
Review: Vĩnh Hằng Chí Tôn Giới thiệu truyện:  Nhìn chung về truyện như sau: main bá đạo, điềm tĩnh, không mê gái, tình tiết nhanh, dồn dập, ít câu chữ rườm rà. Ai đã từng đọc qua bộ Kiếm Đạo…
Vĩnh Hằng Chí Tôn Audio Podcast 262 end

Vĩnh Hằng Chí Tôn Audio Podcast