truyen tranh audio

Truyện Tranh Audio: Tổng hợp những bộ truyện hay truyền tải thông điệp của người sáng tác đến người đọc một cách sinh động nhất, được kết hợp bằng nhiều hình ảnh khác nhau nối tiếp nhau nhằm biểu thị đoạn hội thoại tường thuật, hiệu ứng âm thanh hoặc thông tin khác.