Thế Giới Tu Chân audio full dịch

2 2
Truyện Tiên Hiệp
Review: Thế Giới Tu Chân Giới thiệu: Truyện Thế Giới Tu Chân kể về một người gọi là Tả Mạc, một thằng bé bị người ta sửa đi diện mạo khiến mặt hắn mất đi khả năng thể hiện…
[Dịch] Thế Giới Tu Chân 79 end

[Dịch] Thế Giới Tu Chân