nghịch thiên trảm tà thần full audio

3 2
Truyện Hay
Giới thiệu Nghịch Thiên Trảm Tà Thần loạn thế bên trong, ủng yêu, Phật, ma, nho, huyền, quỷ, nói bảy phương cường giả, từng người vì nói, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xưng loạn thế chi bá chủ.…
Nghịch Thiên Trảm Tà Thần 64 end

Nghịch Thiên Trảm Tà Thần