Giọng đọc:MC Đình Duy

4 2
Truyện Huyền Huyễn
[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Băng Hỏa MA Trù của tác giả Đường Gia Tam Thiếu trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyencv Review: Băng Hỏa MA Trù (sơ lược) Giới Thiệu:  Trong…
[Audio] Băng Hỏa MA Trù 109 end

[Audio] Băng Hỏa MA Trù

3 2
Truyện Đô Thị
[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Cao Thủ Kiếm Tiền của tác giả Nguyệt Quan trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyen cv Review: Cao Thủ Kiếm Tiền Giới Thiệu: Chắc hẳn đa số…
[Audio] Cao Thủ Kiếm Tiền 46 end

[Audio] Cao Thủ Kiếm Tiền