Giọng đọc: MC Lê Tuyên

10 3
Truyện Hay
Review: Bất Diệt Long Đế Giới Thiệu: Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên Lục Ly từ Bắc Mạc kéo…
[Audio] Bất Diệt Long Đế 252 end

[Audio] Bất Diệt Long Đế

13 2
Thương Đạo
[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ của tác giả Tàm Kiếm Lý Ngưu trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyencv Review: Vũ Cực Thiên Hạ Giới Thiệu: Truyện Vũ Cực Thiên…
[Audio] Vũ Cực Thiên Hạ 326 end

[Audio] Vũ Cực Thiên Hạ