Tối Bạch Đích Ô Nha

2 2
Truyện Tiên Hiệp
Đây là một cuốn sách về tu tiên giới với bối cảnh mênh mang rộng mở “ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ” thời thượng cổ có người thần bí gom tất cả tinh cầu luyện hóa thành đại…
[Dịch] Ai Bảo Hắn Tu Tiên 104

[Dịch] Ai Bảo Hắn Tu Tiên