Thủy Thiện

1 2
Truyện Đô Thị
Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Yêu thuộc thể loại đô thị hài hước thuần túy, nên sẽ không có nhiều pha đấu sức đấu trí… Theo lối đọc để giải trí đúng nghĩa, nó như một cuốn truyện cười,…
[Dịch] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu 17 End

[Dịch] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu