Thiên Lí Mục Trần

2 2
Truyện Huyền Huyễn
Hắn là Lăng Tiêu tư chất bình thường, xuất thân hèn mọn ăn mày, dựa vào kiên cường, không cam lòng bình thường tinh thần liều mạng tu luyện. Một lần vô tình, hắn đã thức tỉnh trên cái…
Bá Thiên Võ Hồn 396

Bá Thiên Võ Hồn