Bá Thiên Võ Hồn
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Bá Thiên Võ Hồn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 1 tháng trước

Bá Thiên Võ Hồn

Hắn là Lăng Tiêu tư chất bình thường, xuất thân hèn mọn ăn mày, dựa vào kiên cường, không cam lòng bình thường tinh thần liều mạng tu luyện. Một lần vô tình, hắn đã thức tỉnh trên cái thế giới này đã sớm Diệt Tuyệt Thái Cổ Vũ Hồn, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như Sao Chổi quật khởi, bước lên Bá Tuyệt Thiên Hạ con đường tu luyện.

 • Từ người người có thể lấn ăn mày, hắn từng bước sinh huy, đi vào cái này Tông Môn san sát, thiên tài vô số.
 • Vạn Tộc tranh hùng, nhân loại Thiên Tài Hào Kiệt không ngừng hiện lên, cuồn cuộn bao la hùng vĩ Hỗn Loạn Thời Đại.
 • Hắn muốn bằng mượn Bá Thiên Võ Hồn chế tạo thuộc về chính mình thần thoại!

Cảm nhận: Truyện tuy motyc cũ truyện đại não nói thật truyện này hiện đang bị …. haizz đạo hữu hay đọc truyện sẽ biết đình huy sơ lược truyện được thự hiện qua MC: Hà Thu ( truyện này rất dài hiện tại 12k chap rồi trong quá trình thu âm có gì sài sot mong chư vị đạo hữu lượng thứ )

Truyện theo yêu cầu !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Thiên Lí Mục Trần Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 396 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 285 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 286 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 287 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 288 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 289 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 290 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 291 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 292 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 293 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 294 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 295 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 296 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 297 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 298 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 299 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 300 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 301 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 302 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 303 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 304 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 305 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 306 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 307 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 308 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 309 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 310 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 311 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 312 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 313 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 314 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 315 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 316 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 317 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 318 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 319 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 320 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 321 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 322 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 323 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 324 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 325 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 326 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 327 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 328 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 329 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 330 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 331 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 332 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 333 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 334 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 335 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 336 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 337 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 338 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 339 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 340 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 341 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 342 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 343 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 344 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 345 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 346 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 347 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 348 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 349 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 350 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 351 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 352 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 353 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 354 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 355 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 356 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 357 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 358 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 359 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 360 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 361 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 362 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 363 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 364 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 365 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 366 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 367 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 368 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 369 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 370 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 371 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 372 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 373 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 374 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 375 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 376 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 377 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 378 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 379 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 380 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 381 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 382 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 383 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 384 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 385 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 386 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 387 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 388 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 389 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 390 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 391 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 392 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 393 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 394 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 395 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện
 • Tập 396 Bá Thiên Võ Hồn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

112 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thiên Lí Mục Trần
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!