Hàn Thiên Minh

3 1
Truyện Tiên Hiệp
Hàn Thiên Bút Ký – Sự Bắt Đầu Của Một Khởi Nguyên Mới nói về một nam hài quái vật mới được sinh ra, vốn phải sống cơ khổ trên núi, lại trùng hợp được nữ nhi quý tộc…
[Dịch]Hàn Thiên Bút Ký 85

[Dịch]Hàn Thiên Bút Ký