[Dịch] Tu La Ma Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Tu La Ma Đế
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 2 tháng trước

[Dịch] Tu La Ma Đế

Thạch Hạo là đại diện của Tinh Phong học viện tham gia luận võ cấp độ 15 tuổi, một đường xông vào trận chung kết, nhưng thua ở trận chung kết. Nhưng là, đây cũng không phải là hắn thực lực không đủ mà do đêm trước trận chung kết, hắn ăn phải đồ ăn có độc, tuy không chí mạng nhưng làm thực lực bị giảm mạnh. Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật các loại bí truyền, mở ra truyền kỳ con đường.

Cái gì thiên tài, cái gì bá chủ, ở trước mặt ta, đều là đến nằm rạp xuống.
Người không phục, giết!

Cảnh giới

 • – Phá Cực Cảnh:

Võ Đồ: gồm Sơ cấp, trung cấp, cao cấp tương ứng với Nhất, nhị, tam cực
Võ Sư: gồm Sơ cấp, trung cấp, cao cấp tương ứng với tứ, ngũ, lục cực
Võ Tông: gồm Sơ cấp, trung cấp, cao cấp tương ứng với thất, bát, cửu cực
Toái Cực: tương ứng với thập cực
– Dưỡng hồn Cảnh: Hồng sắc, Cam sắc, Kim sắc, Lục sắc, Lam sắc, Ảm Lam sắc, Tử sắc, Bạch sắc, Hắc sắc, Cửu Thải sắc, Thập Thải sắc (tương ứng từ nhất bộ đến thập bộ)

 • –Bỉ Ngạn Cảnh:

Thông thường:1 – 9 đảo
Toái Cực: 10 đảo
Thập đảo quy nhất
– Chuẩn Quan Tự Tại: Khổ Hải hoá Hồn Hải

 • Quan Tự Tại:

Thông thường: 1 – 9 tướng
Toái Cực: 10 tướng
Thập tướng quy nhất
– Chú Vương Đỉnh:

Thông thường: 1 – 9 vương
Toái Cực: 10 vương
Thập vương quy nhất
– Bổ Thần Miếu:

Chưa thắp hương hỏa: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ
Thắp hương hỏa: Đỉnh phong
Toái Cực: Thánh chi hương hỏa
– Ngụy Tế Thiên: Tế thiên thất bại

 • Đại Tế Thiên:

Thông thường: 1 – 9 tế
Toái Cực: 10 tế
– Đăng Thánh Vị:

Thông thường: 1 – 9 bộ
Toái Cực: 10 bộ
– Tiếp Thiên Lộ:

Phổ thông: 1 – 499 bộ
Đại thành: 500 – 999 bộ
Toái Cực: 1000 bộ
Đặc thù: Thiên lộ hóa vòng
– Trúc Thiên Thê (Tôn giả):

Phổ thông: 1 – 89 bậc
Đỉnh cao: 90 – 98 bậc
Siêu cấp: 99 bậc
Toái Cực: 100 Bậc

 • Tiên Cảnh:

Đồng Giáp Tien
Ngân Linh Tiên
Kim Nguyên Tiên
Ngọc Tiên (Chân Nhân)
Chuẩn Tiên Vương
Tiên Vương
Chuẩn Tiên Tôn
Tiên Tôn(9 vị trí) / Đại Đế (36 vị trí)
Đế Tôn ( Đế Chủ)

Truyện Tu La Ma Đế hay còn tên khác Tu La Đế Tôn đã được edit dịch lại nhé các đạo hữu
Truyện đã hoàn thành nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Cô Đơn Địa Phi Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 83 end Cập nhật: 14/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Tu La Ma Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

174 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!