Hắc Ám Hỏa Long

3 2
Truyện Kiếm tu
Diễn biến truyện Tuyệt Thế Kiếm Thần được Hắc Ám Hỏa Long miêu tả vô cùng chân thực, sống động. Với nền tảng ban đầu vô cùng vững chắc, truyện có diễn biến lôi cuốn, tình tiết được tác…
[Dịch] Tuyệt Thế Kiếm Thần 188

[Dịch] Tuyệt Thế Kiếm Thần