Giảng Võ

8 2
Truyện Kiếm tu
Truyện Tuyệt Thế Kiếm Hồn kể về nhân vật chính Diệp phi đạt được bất diệt kiếm hồn, ác chiến cửu thiên thập địa, trong tay nhất kiếm, đồ diệt thần ma hàng tỉ, tận trời giận dữ, chặt…
Tuyệt Thế Kiếm Hồn 150

Tuyệt Thế Kiếm Hồn