Fresh Quả Quả

2
Truyện Ngôn Tình
Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp người ở Dao Trì năm ấy, hoanở như biển, gió cuộn như sóng, Bạch Tử Họa bước từng bước về phía nàng, từng đóa sen nở rộ đằng sau…
[Dịch] Hoa Thiên Cốt 19 end

[Dịch] Hoa Thiên Cốt