Cao Lạnh

3 2
Truyện Hệ Thống
Nếu các bạn là fan của thể loại Xuyên Không và Hệ Thống thì không thể bỏ qua Siêu Cấp Phản Diện. Một thanh niên Trần Khuynh Địch vô tình Xuyên Việt trở thành đạo tử Thuần Dương Cung…
[Dịch] Siêu Cấp Phản Diện 63 end

[Dịch] Siêu Cấp Phản Diện