Bạch Cốt Khâu Sơn

4 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu: Vạn Giáo Tổ Sư truyện sảng văn nhưng có chiều sâu, đọc giải trí hoàn toàn ổn… Lý Mạt xuyên qua thành vì La Phù sơn đệ tử, vốn nên dùng trảm yêu trừ ma vì chính…
Vạn Giáo Tổ Sư 37

Vạn Giáo Tổ Sư