Áo Bỉ Gia

3 2
Truyện Tà Tu
Hôm nay phạm nhân tử hình chính là một người làm nghề sát thủ trong tổ chức khủng bố đỉnh cấp, hắn tuy 23 tuổi mệnh danh Sát Vương trong vòng mười năm, số án mạng mà hắn gây…
[Dịch] Sát Vương 60 end

[Dịch] Sát Vương