Ẩn Cư Lão Sĩ

3 2
Truyện Tiên Hiệp
Một thanh niên tên Vũ Phàm xuất thân từ một tông môn nhỏ, từng bước quật khởi, trở thành Hồng Hoang Thiên Đế nhất thống đại lục, lập ra kỷ nguyên mới, thịnh thế tu chân. Thời kỳ hồng…
Hồng Hoang Thiên Đế 27

Hồng Hoang Thiên Đế