Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tuần trước

Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai

Giới thiệu: Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai truyện đọc kha khá cuốn…Tiếp quản một chiếc ( Homeworld ) mẫu hạm, sau đó xuyên qua đến ( Star Wars ) thế giới? Đường Kiêu: “Thế giới này thật là nguy hiểm a, mụ mụ ta phải về nhà.”

 • Hơn nữa trong đông lạnh khoang thuyền lại còn ngủ say Jim – Raynor, Master Chief, Artanis đại giáo chủ?
 • Đường Kiêu: “Hừ! Bọn họ đều sẽ quỳ gối ở dưới chân của ta! !”
 • Thứ bốn thiên tai… A không, thứ bốn đế quốc vạn tuế!
  Chờ một chút, mẫu hạm số liệu bên trong lại có ( Sins of a Solar Empire ), ( Halo ), (EVE ), ( StarCraft ), ( Stellaris )? ?

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Kính Đại Nhân Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 128 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

18 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Kính Đại Nhân
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !