Sất Trá Phong Vân
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Sất Trá Phong Vân
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 1 năm trước

Sất Trá Phong Vân

Đọc và nghe truyện Sất Trá Phong Vân của tác giả Cao Lâu Đại Hạ truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Hà Thu ( CTV- AudioSite)

Giới thiệu: Trong lần đầu tiên thí luyện Càn Kình bị một … cái mũ rơi trúng đầu làm hắn hôn mê tại chỗ. Hắn từ một người được đánh gia cao nhất trong số học viên đồng học Áo Lan học viện biến thành một tên “tướng mạo phạm tội đến mức trời không dung”. Thế nhưng sự cố đó đưa lại cho hắn một báu vật.

Một nam nhi khí thế hào hùng viết lên một đoạn truyền kỳ đầy nhiệt huyết.
Một cung, một đao, một nắm tay, bại thiên tài, chiến truyền kỳ, khai sáng một thần thoại.

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 127 end Cập nhật: 05/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 2 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 3 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 4 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 5 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 6 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 7 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 8 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 9 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 10 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 11 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 12 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 13 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 14 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 15 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 16 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 17 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 18 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 19 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 20 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 21 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 22 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 23 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 24 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 25 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 26 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 27 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 28 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 29 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 30 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 31 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 32 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 33 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 34 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 35 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 36 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 37 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 38 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 39 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 40 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 41 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 42 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 43 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 44 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 45 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 46 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 47 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 48 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 49 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 50 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 51 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 52 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 53 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 54 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 55 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 56 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 57 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 58 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 59 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 60 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 61 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 62 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 63 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 64 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 65 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 66 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 67 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 68 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 69 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 70 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 71 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 72 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 73 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 74 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 75 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 76 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 77 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 78 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 79 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 80 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 81 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 82 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 83 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 84 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 85 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 86 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 87 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 88 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 89 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 90 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 91 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 92 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 93 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 94 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 95 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 96 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 97 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 98 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 99 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 100 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 101 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 102 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 103 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 104 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 105 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 106 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 107 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 108 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 109 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 110 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 111 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 112 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 113 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 114 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 115 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 116 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 117 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 118 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 119 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 120 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 121 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 122 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 123 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 124 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 125 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 126 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 127 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 128 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 129 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 130 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 131 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 132 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 133 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 134 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 135 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 136 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 137 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 138 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 139 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 140 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 141 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 142 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 143 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 144 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 145 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 146 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 147 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 148 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 149 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 150 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 151 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 152 Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu

DANH SÁCH CHƯƠNG

78 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Cao Lâu Đại Hạ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!