Sất Trá Phong Vân
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Sất Trá Phong Vân
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 3 tháng trước

Sất Trá Phong Vân

Đọc và nghe truyện Sất Trá Phong Vân của tác giả Cao Lâu Đại Hạ truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Hà Thu ( CTV- AudioSite)

Giới thiệu: Trong lần đầu tiên thí luyện Càn Kình bị một … cái mũ rơi trúng đầu làm hắn hôn mê tại chỗ. Hắn từ một người được đánh gia cao nhất trong số học viên đồng học Áo Lan học viện biến thành một tên “tướng mạo phạm tội đến mức trời không dung”. Thế nhưng sự cố đó đưa lại cho hắn một báu vật.

Một nam nhi khí thế hào hùng viết lên một đoạn truyền kỳ đầy nhiệt huyết.
Một cung, một đao, một nắm tay, bại thiên tài, chiến truyền kỳ, khai sáng một thần thoại.

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ Cập nhật: 10/07/2023 Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 2Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 3Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 4Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 5Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 6Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 7Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 8Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 9Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 10Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 11Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 12Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 13Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 14Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 15Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 16Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 17Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 18Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 19Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 20Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 21Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 22Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 23Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 24Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 25Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 26Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 27Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 28Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 29Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 30Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 31Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 32Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 33Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 34Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 35Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 36Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 37Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 38Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 39Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 40Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 41Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 42Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 43Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 44Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 45Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 46Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 47Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 48Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 49Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 50Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 51Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 52Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 53Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 54Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 55Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 56Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 57Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 58Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 59Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 60Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 61Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 62Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 63Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 64Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 65Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 66Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 67Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 68Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 69Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 70Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 71Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 72Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 73Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 74Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 75Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 76Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 77Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 78Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 79Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 80Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 81Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 82Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 83Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 84Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 85Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 86Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 87Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 88Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 89Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 90Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 91Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 92Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 93Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 94Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 95Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 96Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 97Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 98Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 99Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 100Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 101Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 102Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 103Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 104Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 105Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 106Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 107Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 108Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 109Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 110Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 111Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 112Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 113Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 114Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 115Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 116Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 117Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 118Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 119Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 120Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 121Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 122Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 123Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 124Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 125Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 126Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 127Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 128Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 129Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 130Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 131Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 132Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 133Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 134Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 135Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 136Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 137Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 138Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 139Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 140Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 141Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 142Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 143Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 144Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 145Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 146Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 147Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 148Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 149Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 150Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 151Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu
 • Tập 152Sất Trá Phong Vân - SE Audio Truyện - MC: Hà Thu

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

31 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

1 tháng trước
[Dịch] Thần Hoàng

[Dịch] Thần Hoàng

1 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !