Zen Audio

5 1
Đan Đạo
Review: Đan Hoàng Võ Đế Giới thiệu: Thử Nghiệm Tiểu Bạch Thử hay lão Chuột Jerry là một tác giả có số phận tương đối đen đủi, bút lực tốt, truyện viết đều tay, văn phong mạch lạc dễ…
[Audio] Đan Hoàng Võ Đế dịch 403 end

[Audio] Đan Hoàng Võ Đế dịch

3 1
Đan Đạo
Review: Ngạo Thế Đan Thần (Tuyệt Thế Thần Đan) Giới thiệu: Thiếu niên Thẩm Tường khi đi leo núi hái thuốc vô tình ngã xuống vực sâu may mắn gặp được Thần nữ và Ma nữ, đạt được truyền…
[Audio] Ngạo Thế Đan Thần 489 end

[Audio] Ngạo Thế Đan Thần