Chồng Yêu Là Quỷ Quỷ Vương Trộn bộ
 1. Home
 2. Truyện Ma
 3. Chồng Yêu Là Quỷ Quỷ Vương Trộn bộ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 1 năm trước

Chồng Yêu Là Quỷ Quỷ Vương Trộn bộ

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện ma “Quỷ Vương” đang hot hiện nay có tựa đề Chồng Yêu Là Quỷ audio của tác giả Lâm Lâm. Truyện ghê rợn sợ hãi câu xen lẫn yếu tố ngôn tình đầy cảm động không kém phần tà dị đầy thê lương.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ma hay Chồng Yêu Là Quỷ một tác giả với cái tên còn rất mới trong cộng đồng người hâm mộ… ngay sau đây qua Giọng đọc: MC Đình Soạn

CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma Tác giả: Lâm Lâm Giọng đọc: Đình Soạn Số tập: 74 end Cập nhật: 30/03/2024
 • Tập 1 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Chồng Yêu Là Quỷ ( Quỷ Vương ) Trộn bộ - SE Audio Truyện

189 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lâm Lâm
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!