KQ

2 2
Truyện Huyền Huyễn
Review: Thân Ấn Vương Tọa (dịch) Giới thiệu: Bộ truyện Thần Ấn Vương Tọa  tuy không nổi tiếng bằng tác phẩm Đấu La Đại Lục của cùng tác giả, nhưng theo cảm nhận nó là kết tinh của những…
[Audio] Thần Ấn Vương Tọa dịch 95 end

[Audio] Thần Ấn Vương Tọa dịch