Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tuần trước

Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia

Giới thiệu: Trong vĩnh dạ đen kịt tĩnh mịch, chỉ còn lại có cuối cùng một mồi lửa có thể bảo hộ mọi người, Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia là ta đưa nó giơ lên dùng sức thổi, ta thổi a thổi, một lòng muốn cho lửa này càng sáng hơn, sáng đến đủ để chiếu rọi hết thảy.

 • Thật có lỗi, ta đem nó thổi tắt.
 • Bản không chính thức:
 • Ta rõ ràng chuẩn bị cứu vớt thế giới lại bị sư phụ một chưởng đánh chết, vừa tỉnh lại lập tức phát hiện hai bí mật: Thế giới tử vong có quái vật, ta nhất định phải lập tức xuất phát…

Tóm tắt những chương đầu cho ae ai lần đầu đọc thể loại này đỡ bỡ ngỡ: main là đệ tử quẻ thánh nhưng thân phận bí mật là ma đạo chi chủ, chính đạo với ma đạo đánh nhau, main tính cứu sư phụ nhưng sư phụ lại cho main uống thuốc rồi giết main để nó chết rồi sống lại với thân thể lành lặn, thiên phú max level. Nhưng khi main sống lại thì đã trôi qua 1 thời gian, sư phụ main đã chết từ lâu, thế giới của main cũng rơi vào tay một bọn nào đó, bị nô dịch, bị khống chế, chưa kể còn bị đẩy vào Vĩnh Dạ (thế giới người chết). giờ main phải tìm cách thoát ly Vĩnh Dạ trở về thế giới người sống. Tuy nhiên main vẫn muốn tìm hiểu rõ cớ sự đã xảy ra trong lúc mình chết giả, đồng thời tìm cách cứu vớt thế giới của mình.

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Yên Hỏa Thành Thành Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 125 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

24 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Yên Hỏa Thành Thành
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !