Duy Anh

6 11
Truyện Đô Thị
Review: Tinh Môn Giới Thiệu: Sau khi kết thúc siêu phẩm Vạn Tộc Chi Kiếp, chưa đầy ba tháng sau Lão Ưng đã lại cho ra mắt tác phẩm mới, vẫn mang danh “đô thị” như mọi lần nhưng…
[Audio] Tinh Môn Dịch 331 end

[Audio] Tinh Môn Dịch