Cửu Vực Phàm Tiên
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Cửu Vực Phàm Tiên
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

Cửu Vực Phàm Tiên

Giới thiệu: Cửu Vực Phàm Tiên truyện hay pk miêu tả kỹ càng ,sảng văn nhưng có chiều sâu, đọc giải trí hoàn toàn ổn, không xuất hiện tình trạng lặp tình tiết hay mau chán, đọc kha khá cuốn…Thiếu niên Phương Trần ngoài ý muốn thu được tiên duyên, nhưng trong lòng chỉ có một nguyện: Nguyện dùng trong tay tiên kiếm, mở vạn thế thái bình!

Tiên lộ kỳ dị, nhân đạo thấp kém.

Chúng sinh đều phù đồ, tiên tâm như sương lạnh.

Cảnh giới tu luyện:

 • Võ đạo: Nhân Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền,…
 • Tiên đạo: Hạ tứ trọng, trung tam trọng, thượng tam trọng, Giáo tổ (Phi thăng thất bại chuyển tu Tán Tiên).
 • – Hạ tứ trọng: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh.
 • – Trung tam trọng: Xuất khiếu, Phân thần, Hợp thể.
 • – Thượng tam trọng: Hợp đạo, Độ kiếp (Huyền Tiên), Phi thăng (Tiên Vương)
 • Âm phủ: Tiểu âm phủ, Đại âm phủ.
 • – Tiểu âm phủ: Diêm quân, Nhật du quân, Dạ du quân, Phán tư quân. (quân – thần – soái – tướng – úy – tốt)
 • – Đại âm phủ: Diêm quân,…
 • Ngũ đại giáo: Hoang Giáo, Thần Đạo Giáo, Kính Tiên Giáo, Hương Hỏa Giáo, Huyết Linh Giáo.
 • Cửu vực: Hoang Cổ, Chân Vũ, Ngũ Hành, Cửu Tinh, Như Lai, Tam Dương…

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Đạo Bất Dịch Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 105 Cập nhật: 08/05/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Cửu Vực Phàm Tiên - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

94 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Đạo Bất Dịch
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !