[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh

Giới thiệu: Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh (Phong Khí Quan Trường) Đột nhiên qua đời vì tai nạn, hắn bỗng nhiên sống lại với một thân phận khác – hậu duệ của hào môn chốn quan trường. Thân phận thay đổi, liệu nhân sinh có thay đổi? Hay tiếp tục cuộc sống “biết hôm nay quên ngày mai” trước đây?

Hai người, hai nhân sinh, vốn dĩ không liên quan với nhau, ấy vậy mà cùng tồn tại trong một thân xác. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây…

Đọc và nghe truyện Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh (Phong Khí Quan Trường) của tác giả Canh Tục truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện thực hiện bởi Nguyễn ĐÌnh Huy ( CTV – AudioSite.net)
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị Tác giả: Canh Tục Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 2[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 3[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 4[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 5[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 6[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 7[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 8[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 9[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 10[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 11[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 12[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 13[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 14[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 15[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 16[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 17[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 18[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 19[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 20[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 21[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 22[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 23[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 24[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 25[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 26[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 27[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 28[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 29[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 30[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 31[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 32[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 33[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 34[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 35[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 36[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 37[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 38[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 39[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 40[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 41[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 42[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 43[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 44[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 45[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 46[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 47[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 48[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 49[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 50[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 51[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 52[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 53[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 54[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 55[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 56[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 57[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 58[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 59[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 60[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 61[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 62[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 63[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 64[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 65[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 66[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 67[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 68[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 69[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 70[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 71[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 72[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 73[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 74[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 75[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 76[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 77[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 78[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 79[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 80[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 81[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 82[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 83[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 84[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 85[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 86[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 87[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 88[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 89[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 90[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 91[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 92[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 93[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 94[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 95[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 96[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 97[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 98[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 99[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 100[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 101[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)
 • Tập 102[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh Audio Full (Phong Khí Quan Trường)

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

3 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
[Dịch] Quan Bảng

[Dịch] Quan Bảng

1 tháng trước
[Dịch] Quan Thần

[Dịch] Quan Thần

1 tháng trước
[Dịch] Y Tiên Thiểu

[Dịch] Y Tiên Thiểu

1 tháng trước
[Dịch] Bố Y Quan Đạo

[Dịch] Bố Y Quan Đạo

1 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Quan Môn

Quan Môn

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !