[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 6 tháng trước

[Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh

Giới thiệu: Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh (Phong Khí Quan Trường) Đột nhiên qua đời vì tai nạn, hắn bỗng nhiên sống lại với một thân phận khác – hậu duệ của hào môn chốn quan trường. Thân phận thay đổi, liệu nhân sinh có thay đổi? Hay tiếp tục cuộc sống “biết hôm nay quên ngày mai” trước đây?

Hai người, hai nhân sinh, vốn dĩ không liên quan với nhau, ấy vậy mà cùng tồn tại trong một thân xác. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây…

Đọc và nghe truyện Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh (Phong Khí Quan Trường) của tác giả Canh Tục truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện thực hiện bởi Nguyễn ĐÌnh Huy ( CTV – AudioSite.net)
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Canh Tục Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 109 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Quan Trường Chi Phong Lưu Nhân Sinh - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

110 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Canh Tục
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !