[Dịch] Luân Hồi Lạc Viên
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

[Dịch] Luân Hồi Lạc Viên

Giới thiệu: Tô Hiểu ký kết Luân Hồi khế ước, tiến vào các thế giới chấp hành nhiệm vụ. Hắn từng thấy một cái thế giới băng diệt thành tro bụi, cũng từng cùng bị quên đi vương giả cầm đao mà chiến.

Quạ đen đang thầm thì, cự thú dưới vực sâu rít gào.
Hoan nghênh đi vào, Luân Hồi nhạc viên……

Cảm nhận: Đình huy đang theo dõi bộ truyện này…truyện đang dừng gần 2 tháng nghe nói lão tác giả bị ốm tình hình nguy kịch…! haizz không biết qua khỏi không đây… Ừm bộ truyện rất thú vị nhé các đạo hữu truyện đan xen huyền huyễn, đồng nhân, phong tác kỳ quái mới lạ rất hấp dẫn…!

Đọc và nghe truyện Luân Hồi Lạc Viên (Luân Hồi NHạc Viên) của tác giả TNa Nhất Chỉ Văn Tử truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Đình Huy ( CTV – AudioSite.net)
Đã Kịp Tác Giả nhé các bạn!!!
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Na Nhất Chỉ Văn Tử Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 419 Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 2 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 3 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 4 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 5 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 6 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 7 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 8 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 9 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 10 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 11 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 12 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 13 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 14 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 15 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 16 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 17 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 18 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 19 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 20 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 21 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 22 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 23 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 24 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 25 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 26 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 27 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 28 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 29 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 30 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 31 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 32 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 33 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 34 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 35 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 36 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 37 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 38 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 39 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 40 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 41 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 42 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 43 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 44 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 45 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 46 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 47 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 48 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 49 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 50 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 51 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 52 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 53 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 54 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 55 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 56 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 57 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 58 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 59 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 60 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 61 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 62 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 63 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 64 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 65 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 66 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 67 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 68 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 69 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 70 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 71 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 72 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 73 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 74 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 75 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 76 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 77 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 78 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 79 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 80 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 81 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 82 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 83 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 84 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 85 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 86 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 87 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 88 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 89 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 90 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 91 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 92 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 93 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 94 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 95 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 96 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 97 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 98 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 99 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 100 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 101 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 102 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 103 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 104 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 105 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 106 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 107 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 108 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 109 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 110 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 111 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 112 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 113 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 114 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 115 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 116 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 117 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 118 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 119 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 120 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 121 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 122 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 123 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 124 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 125 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 126 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 127 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 128 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 129 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 130 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 131 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 132 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 133 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 134 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 135 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 136 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 137 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 138 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 139 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 140 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 141 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 142 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 143 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 144 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 145 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 146 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 147 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 148 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 149 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 150 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 151 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 152 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 153 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 154 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 155 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 156 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 157 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 158 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 159 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 160 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 161 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 162 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 163 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 164 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 165 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 166 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 167 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 168 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 169 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 170 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 171 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 172 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 173 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 174 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 175 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 176 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 177 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 178 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 179 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 180 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 181 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 182 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 183 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 184 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 185 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 186 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 187 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 188 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 189 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 190 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 191 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 192 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 193 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 194 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 195 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 196 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 197 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 198 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 199 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 200 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 201 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 202 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 203 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 204 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 205 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 206 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 207 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 208 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 209 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 210 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 211 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 212 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 213 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 214 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 215 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 216 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 217 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 218 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 219 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 220 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 221 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 222 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 223 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 224 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 225 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 226 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 227 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 228 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 229 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 230 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 231 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 232 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 233 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 234 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 235 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 236 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 237 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 238 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 239 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 240 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 241 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 242 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 243 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 244 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 245 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 246 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 247 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 248 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 249 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 250 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 251 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 252 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 253 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 254 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 255 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 256 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 257 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 258 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 259 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 260 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 261 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 262 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 263 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 264 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 265 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 266 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 267 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 268 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 269 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 270 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 271 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 272 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 273 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 274 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 275 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 276 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 277 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 278 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 279 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 280 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 281 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 282 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 283 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 284 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 285 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 286 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 287 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 288 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 289 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 290 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 291 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 292 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 293 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 294 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 295 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 296 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 297 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 298 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 299 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 300 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 301 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 302 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 303 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 304 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 305 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 306 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 307 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 308 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 309 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 310 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 311 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 312 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 313 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 314 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 315 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 316 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 317 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 318 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 319 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 320 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 321 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 322 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 323 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 324 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 325 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 326 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 327 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 328 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 329 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 330 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 331 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 332 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 333 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 334 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 335 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 336 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 337 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 338 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 339 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 340 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 341 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 342 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 343 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 344 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 345 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 346 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 347 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 348 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 349 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 350 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 351 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 352 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 353 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 354 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 355 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 356 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 357 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 358 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 359 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 360 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 361 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 362 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 363 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 364 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 365 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 366 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 367 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 368 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 369 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 370 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 371 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 372 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 373 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 374 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 375 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 376 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 377 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 378 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 379 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 380 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 381 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 382 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 383 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 384 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 385 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 386 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 387 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 388 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 389 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 390 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 391 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 392 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 393 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 394 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 395 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 396 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 397 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 398 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 399 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 400 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 401 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 402 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 403 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 404 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 405 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 406 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 407 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 408 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 409 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 410 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 411 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 412 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 413 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 414 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 415 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 416 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 417 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 418 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full
 • Tập 419 [Dịch] Luân Hồi Lạc Viên Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

340 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Na Nhất Chỉ Văn Tử
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !