Cửu Tiêu Vũ Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Cửu Tiêu Vũ Đế
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 2 tuần trước

Cửu Tiêu Vũ Đế

Cửu Tiêu Vũ Đế” Thiên Dương đại lục, võ đạo hưng thịnh, Đại lục ở bên trên mỗi người, từ khi bắt đầu biết chuyện, thì có một cái mông lung mục tiêu, trở thành Tuyệt thế cường giả. Nhưng mà, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có công bình. Có người, từ nhỏ tựu bất phàm, bọn hắn thân có đặc thù thể chất.

 • Lâm Hạo trời sinh Hông Mồng Bá Thể.. tuy hắn có thể chất kinh người như vậy nhưng vẫn bị chính gia tộc của mình rút ra huyết mạch, lấy đi thể chất của hắn, đã vậy ngày ngày còn nuôi hắn như gia súc lấy tinh huyết luyện dược…!!
 • Một ngày kia huyết nguyệt treo trên cao.. Lâm Hạo đang nửa sống nửa chết nằm trong huyết trì vậy bị tên thiên ngoại linh hồn đoạt xá.. liệu Lâm Hạo còn là lâm hạo hay là người khác?
 • Hắn có trả thù được huyết thù hay không mời các bạn đón nghe truyện audio trên Audio Site nhé…!

Một Bộ Truyện Bị Con Tác Ghét…Truyện theo yêu cầu
Truyện Cửu Tiêu Vũ Đế mình thấy main nó thê thảm cực độ luôn, có lẽ chính tác giả ghét nó luôn thì phải…haizz…!
Lúc Đầu khá hay bút lực tác giả Yêu Vũ không tệ lém nhưng chả hiểu sao có bôi đen Main Lâm Hạo vậy …kỳ quái, kỳ quái…haizz

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Yêu Vũ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 247 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Cửu Tiêu Vũ Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

121 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Yêu Vũ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!