[Audio] Quyền Thần (dịch)
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. [Audio] Quyền Thần (dịch)
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

[Audio] Quyền Thần (dịch)

Giới thiệu truyện: Quyền Thần là bộ được một trong tác phẩm suất sắc thể loại Xuyên Không, Quân Sự ” Truyện Kiếm Hiệp”Bước qua giới hạn thời gian và không gian, vứt bỏ sự trói buộc thân phận, dẫn dắt một gia tộc đã từng một thời huy hoàng tiến lên thời kỳ đỉnh phong, có lí tưởng thực hiện mọi chuyện.

Chỉ cần trợn mắt nhướng mày, dựa vào ba ngón tay vàng náo động bốn quốc gia, làm Cửu đại thế gia lục đục với nhau và hơn mười danh tướng cùng nhau tranh đoạt thiên hạ, mưu lược bày ra đủ để khẳng định địa vị…

Truyện Theo Yêu Cầu – Để cử Truyện tương tự thể loại này nhưng hay hơn gấp 100 lần : Thiên Hạ Kiêu Hùng
[Audio] Quyền Thần (dịch) của Tác giả: Sa Mạc qua Giọng đọc: AI mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio,đọc truyện đêm khuya !!
Đình Huy – CTV

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Sa Mạc Cập nhật: 11/11/2023 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Quyền Thần (dịch) - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

106 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Sa Mạc
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !