thương hải audio full

1 1
Truyện Kiếm Hiệp
Giới thiệu truyện Thương Hải được xem là tác phẩm võ hiệp thứ hai của Phương Ca, tình tiết diễn ra tiếp sau Côn Luân. Tiếp nối thế giới đã được tạo ra từ Côn Luân, Phượng Ca đã…
[Dịch] Thương Hải 10 end

[Dịch] Thương Hải