Giọng đọc: VOV

4 2
Truyện Kiếm Hiệp
Review: Thiên Long Bát Bộ Giới Thiệu: Tác phẩm lấy bối cảnh thời Tống Triết Tông giai đoạn đánh dấu chế độ phong kiến Trung Quốc chuyển từ thịnh sang suy. Có giỏi thì giết tôi đi Sáu nước:…
[Audio] Thiên Long Bát Bộ 99 end

[Audio] Thiên Long Bát Bộ