Giọng đọc: Phan Thuyên

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Review: Tiên Luyện Chi Lộ Giới Thiệu: Chúng ta đã biết đến tác giả Khoái Xan Điếm qua tác phẩm “Tiên Hồng Lộ”. Giờ đây chúng ta cùng đón đọc tác phẩm tiếp theo “Tiên Luyện Chi Lộ” kể…
[Audio] Tiên Luyện Chi Lộ 1 năm trước

[Audio] Tiên Luyện Chi Lộ