Giọng đọc: MC Lát

7 108
Main Thuần Tu
Review: Thế Giới Hoàn Mỹ (dịch) Giới thiệu: Các đạo hữu nào đã từng đọc Già Thiên, thì bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ là một lựa chọn hoàn hảo để tiếp tục “Ở đây mình chỉ muốn nhắc…
[Audio] Thế Giới Hoàn Mỹ dịch 456 end

[Audio] Thế Giới Hoàn Mỹ dịch

8 2
Truyện Tiên Hiệp
[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyencv Review: Tru Tiên Giới Thiệu: ” Tru Tiên “ là một tác phẩm xuất…
[Audio] Tru Tiên 103 end

[Audio] Tru Tiên