dịch cửu vực kiếm đế full audio

3 2
Truyện Kiếm tu
Giới thiệu: Cửu Vực Kiếm Đế của tác giả Thiệu Vũ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Hum nay hà thu xin đọc bộ truyện này nhé thấy rất hấp dẫn phong tác của thật vi diệu như sương…
[Dịch] Cửu Vực Kiếm Đế 96

[Dịch] Cửu Vực Kiếm Đế