Đại Ma Vương review

3 3
Truyện Ma Tu
Review: Đại Ma Vương (dịch) Giới thiệu: “Đại ma vương” của Nghịch Thương Thiên có nội dung, tình tiết không quá mới lạ, nhưng lại thu hút được một lượng lớn độc giả bởi sự logic và hệ thống…
[Audio] Đại Ma Vương dịch 103 end

[Audio] Đại Ma Vương dịch