cửu đỉnh ký review

3 1
Truyện Tiên Hiệp
Review: Cửu Đỉnh Ký Giới thiệu: Cửu Đỉnh Ký là một tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng đối với cộng đồng mê truyện tiên hiệp. Cuộc hành trình của phàm nhân Đằng Thanh Sơn khi xuyên không về thế…
[Audio] Cửu Đỉnh Ký dịch 166 end

[Audio] Cửu Đỉnh Ký dịch